jordan pereira

Rookie Dragon confirms staggering 300kg gym feat

premium_icon Rookie Dragon confirms staggering 300kg gym feat

Dragons’ Tristan Sailor confirms staggering 300kg gym feat